[RAR] Sóng dừng (Bùi Thị Bảo Ngọc)

Bùi Thị Bảo Ngọc-K16 Upload ngày 11/04/2009 17:09

File Sóng dừng (Bùi Thị Bảo Ngọc) RAR thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Bùi Thị Bảo Ngọc-K16 liên quan đến song dung, bai giang, bui thi bao ngoc, Sóng dừng (Bùi Thị Bảo Ngọc).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,394 lượt.


Sóng dừng (Bùi Thị Bảo Ngọc)