[PDF] Đề thi & đáp án cụm 8 trường chuyên Bắc Bộ lần 2, lần 3-2019

Huỳnh Vĩnh Phát Upload ngày 18/05/2019 23:42

File Đề thi & đáp án cụm 8 trường chuyên Bắc Bộ lần 2, lần 3-2019 PDF thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của Huỳnh Vĩnh Phát liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/05/2019 và cho đến giờ nó được tải về 1,125 lượt.


Đề thi & đáp án cụm 8 trường chuyên Bắc Bộ lần 2, lần 3-2019
cum-8-truong-chuyen-.thuvienvatly.com.aa2ab.pdf

 


Xem trước tài liệu