[PDF] Chuyên đề Rơi tự do - Dạng 2 - Bài toán các giá trị tức thời (trong giây thứ n, trong n giây cuối...)

Si Ha Upload ngày 02/06/2019 10:17

File Chuyên đề Rơi tự do - Dạng 2 - Bài toán các giá trị tức thời (trong giây thứ n, trong n giây cuối...) PDF thuộc chuyên mục Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm của Si Ha liên quan đến Rơi tự do, Rơi tự do.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/06/2019 và cho đến giờ nó được tải về 125 lượt.


Chuyên đề Rơi tự do - Dạng 2 - Bài toán các giá trị tức thời (trong giây thứ n, trong n giây cuối...)
ch-1---cd-4---roi-tu-do---d2---quang-duong-van-toc-trong-khoang-thoi-gian---demo.thuvienvatly.com.e0dca.pdf

Chuyên đề Rơi tự do - Dạng 2 - Bài toán các giá trị tức thời (trong giây thứ n, trong n giây cuối...) 


Xem trước tài liệu Rơi tự do