[PDF] Chuyên đề Rơi tự do - Dạng 1 - Bài toán liên hệ Vận tốc, quãng đường, thời gian

Si Ha Upload ngày 02/06/2019 10:17

File Chuyên đề Rơi tự do - Dạng 1 - Bài toán liên hệ Vận tốc, quãng đường, thời gian PDF thuộc chuyên mục Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm của Si Ha liên quan đến Rơi tự do, Rơi tự do.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/06/2019 và cho đến giờ nó được tải về 29 lượt.


Chuyên đề Rơi tự do - Dạng 1 - Bài toán liên hệ Vận tốc, quãng đường, thời gian
ch-1---cd-4---roi-tu-do---d1---thoi-gian-do-cao-van-toc---demo.thuvienvatly.com.8c50e.pdf

Chuyên đề Rơi tự do - Dạng 1 - Bài toán liên hệ Vận tốc, quãng đường, thời gian 


Xem trước tài liệu Rơi tự do