[PDF] Mười một ngộ nhận về Sóng âm Vật lí 12 người dạy cần tránh

Lê Nhật Trường Upload ngày 01/07/2019 14:10

File Mười một ngộ nhận về Sóng âm Vật lí 12 người dạy cần tránh PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Lê Nhật Trường liên quan đến Sóng âm, Sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/07/2019 và cho đến giờ nó được tải về 71 lượt.


Mười một ngộ nhận về Sóng âm Vật lí 12 người dạy cần tránh
muoi-mot-ngo-nhan-ve-song-am-vat-li-12-nguoi-day-can-tranh.thuvienvatly.com.f4d2c.pdf

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYaeIsfl2Yc 11 ngộ nhận, về Sóng âm Vật lí 12, người dạy cần tránh Ngộ nhận thứ nhất: Muốn dạy học tốt sóng âm, chỉ cần dạy học nội dung sóng âm Vật lí 12. Ngộ nhận thứ hai: Học sinh chỉ được học đầy đủ và có hệ thống, các đặc trưng sinh lí của âm ở lớp 12. Ngộ nhận thứ ba: Âm chỉ có ba đặc trưng sinh lí là độ cao, độ to và âm sắc. Ngộ nhận thứ tư: Độ cao của âm, gắn liền với tần số của họa âm cơ bản cũng như tần số âm tổng hợp. Ngộ nhận thứ năm: Độ to của âm không gắn liền với cường độ âm. Độ to của âm không tăng theo cường độ âm. Ngộ nhận thứ sáu: Âm sắc phụ thuộc vào tần số và biên độ. Âm sắc gắn liền với đồ thị dao động âm. Ngộ nhận thứ bảy: Âm có tần số 440 Hz là âm La 3. Ngộ nhận thứ tám: Đồ thị của nhạc âm là đường cong hình sin. Ngộ nhận thứ chín: Nhạc âm bao giờ cũng có các bội âm. Ngộ nhận thứ mười: Vận tốc truyền âm trong không khí, bằng vận tốc truyền âm trong lòng ống sáo. Ngộ nhận thứ mười một: Độ cao của âm do dây đàn phát ra được thay đổi, bằng cách thay đổi lực căng dây.


Xem trước tài liệu Sóng âm