[PDF] Chuyên đề đồ thị dao động cơ

Bùi Xuân Dương Upload ngày 02/07/2019 08:20

File Chuyên đề đồ thị dao động cơ PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Bùi Xuân Dương liên quan đến Chuyên đề, đồ thị, dao động cơ, Chuyên đề đồ thị dao động cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/07/2019 và cho đến giờ nó được tải về 427 lượt.


Chuyên đề đồ thị dao động cơ
14-chu-de-14----Do-thi-hinh-sin-trong-dao-dong-co.thuvienvatly.com.c8bbf.pdf

 


Xem trước tài liệu Chuyên đề đồ thị dao động cơ