[RAR] Tuyển tập đề thi Olympic Vật lý Châu Á - APhO (2000-2019)

Huỳnh Vĩnh Phát Upload ngày 11/07/2019 11:59

File Tuyển tập đề thi Olympic Vật lý Châu Á - APhO (2000-2019) RAR thuộc chuyên mục Olympic Vật lý Quốc tế của Huỳnh Vĩnh Phát liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/07/2019 và cho đến giờ nó được tải về 429 lượt.


Tuyển tập đề thi Olympic Vật lý Châu Á - APhO (2000-2019)
apho.thuvienvatly.com.75820.rar

 Đây là bản dịch tiếng Việt do các thày dẫn đoàn Việt Nam thực hiện tại các lần tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á.
Lời giải các đề thi này có thể xem bản tiếng Anh (có thể download tại website) https://apho2019.asi.edu.au/resources/past-questions/
Nguồn: Trang fanpage Olympic Vật Lý: facebook.com/xPhO.org
File nén dạng rar, vui lòng giải nén khi dùng.