[HTML] Quang phổ thể đen

Nguyen Hoang Upload ngày 17/07/2019 05:45

File Quang phổ thể đen HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/07/2019 và cho đến giờ nó được tải về 43 lượt.


Quang phổ thể đen
quang-pho-the-den.thuvienvatly.com.30d09.html

Mô phỏng về đường cong bức xạ của thể đen.

Mô phỏng dành cho sinh viên