[PDF] ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THIÊN VĂN ĐẠI CƯƠNG HK1 (2018-2019)

Phan Thanh Trà Upload ngày 18/07/2019 05:11

File ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THIÊN VĂN ĐẠI CƯƠNG HK1 (2018-2019) PDF thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của Phan Thanh Trà liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/07/2019 và cho đến giờ nó được tải về 53 lượt.


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THIÊN VĂN ĐẠI CƯƠNG HK1 (2018-2019)
-thi-kEt-thUc-hOc-phn-thiEn-vAn-DAi-cUOng-hk1-2018-2019.thuvienvatly.com.78665.pdf

 


Xem trước tài liệu