[PDF] Đề thi Balkan Physics Olympiad (BPO) 2019

Huỳnh Vĩnh Phát Upload ngày 22/07/2019 12:21

File Đề thi Balkan Physics Olympiad (BPO) 2019 PDF thuộc chuyên mục Olympic Vật lý Quốc tế của Huỳnh Vĩnh Phát liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/07/2019 và cho đến giờ nó được tải về 59 lượt.


Đề thi Balkan Physics Olympiad (BPO) 2019
2019-bpo-problems.thuvienvatly.com.9bc48.pdf

 Chưa có đáp án, nguyên bản tiếng Anh.


Xem trước tài liệu