[PDF] Đề thi IPhO 2019 Bài 1

Nguyen Hoang Upload ngày 31/07/2019 10:02

File Đề thi IPhO 2019 Bài 1 PDF thuộc chuyên mục Olympic Vật lý Quốc tế của Nguyen Hoang liên quan đến Đề thi IPhO 2019, Bài 1, Đề thi IPhO 2019 Bài 1.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 31/07/2019 và cho đến giờ nó được tải về 42 lượt.


Đề thi IPhO 2019 Bài 1
de-ly-thuyet-ipho-2019-1.thuvienvatly.com.17108.pdf

 


Xem trước tài liệu Đề thi IPhO 2019 Bài 1