[Word] Chủ đề 17. Con lắc đơn dao động trong điện trường

Thầy Hùng vật lý Upload ngày 05/08/2019 08:52

File Chủ đề 17. Con lắc đơn dao động trong điện trường Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Thầy Hùng vật lý liên quan đến Con lắc đơn, dao động, điện trường, Con lắc đơn dao động trong điện trường.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/08/2019 và cho đến giờ nó được tải về 218 lượt.


Chủ đề 17. Con lắc đơn dao động trong điện trường
chu-de-17-con-lac-don-dao-dong-trong-dien-truong.thuvienvatly.com.9b88d.doc

 


Xem trước tài liệu Con lắc đơn dao động trong điện trường