[Word] Sổ báo giảng điện tử soạn bằng Excel

Lý Thanh Upload ngày 23/08/2019 11:48

File Sổ báo giảng điện tử soạn bằng Excel Word thuộc chuyên mục Tài liệu khác của Lý Thanh liên quan đến Sổ báo giảng điện tử, soạn bằng Excel, Sổ báo giảng điện tử soạn bằng Excel.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/08/2019 và cho đến giờ nó được tải về 377 lượt.


Sổ báo giảng điện tử soạn bằng Excel
sO-bAo-giAng-DiEn-tU.thuvienvatly.com.ad283.docx

Vì trang không cho upload văn bản exel nên tôi phải dung word để chia sẻ. Trong file word sẽ có link truy cập. 


Xem trước tài liệu Sổ báo giảng điện tử soạn bằng Excel