[Word] [SKKN] Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học vật lí chương sóng cơ

nguyễn thị mai Upload ngày 03/11/2019 08:03

File [SKKN] Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học vật lí chương sóng cơ Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của nguyễn thị mai liên quan đến Vận dụng, phương pháp, dạy học tích cực, Vận dụng phương pháp dạy học tích cực.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/11/2019 và cho đến giờ nó được tải về 509 lượt.


[SKKN] Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học vật lí chương sóng cơ
skkn---nguyen-thi-mai-mon-vat-li---nam-hoc-2018-2019-phan-dau.thuvienvatly.com.22055.docx

 


Xem trước tài liệu Vận dụng phương pháp dạy học tích cực