[HTML] Sóng

Nguyen Hoang Upload ngày 28/09/2019 07:04

File Sóng HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Sóng, Sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/09/2019 và cho đến giờ nó được tải về 270 lượt.


Sóng
song.thuvienvatly.com.534a5.html

Mô phỏng mô tả các nét đại cương về sóng