[HTML] Giao thoa sóng

Nguyen Hoang Upload ngày 28/09/2019 07:04

File Giao thoa sóng HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Giao thoa sóng, Giao thoa sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/09/2019 và cho đến giờ nó được tải về 195 lượt.


Giao thoa sóng
giao-thoa-song.thuvienvatly.com.b36fe.html

Phiên bản mới nhất 10-2019.

Đây là một trong những mô phỏng tuyệt vời nhất của dự án PhET