[Word] Chuyên đề về dao động tắt dần-dao động cưỡng bức

hồ phi cường Upload ngày 09/10/2010 14:28

File Chuyên đề về dao động tắt dần-dao động cưỡng bức Word thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của hồ phi cường liên quan đến dao dong tat dan, dao dong cuong buc, con lac don, ho phi cuong, Dao động tắt dần & cưỡng bức. Con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 4,455 lượt.


Chuyên đề về dao động tắt dần-dao động cưỡng bức


Xem trước tài liệu Dao động tắt dần & cưỡng bức. Con lắc đơn