[PDF] Đề thi IOAA 2019 (lí thuyết)

BTC IOAA Upload ngày 17/02/2020 08:11

File Đề thi IOAA 2019 (lí thuyết) PDF thuộc chuyên mục Olympic Vật lý Quốc tế của BTC IOAA liên quan đến Đề thi IOAA 2019, Đề thi IOAA 2019.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/02/2020 và cho đến giờ nó được tải về 152 lượt.


Đề thi IOAA 2019 (lí thuyết)
th-problem-final.thuvienvatly.com.29336.pdf

 


Xem trước tài liệu Đề thi IOAA 2019