[Word] Ôn thi vào 10 chuyên Lý, thi học sinh giỏi Lý, phần điện, bài tập và lời giải

DinhTrongNghia Upload ngày 26/02/2020 08:27

File Ôn thi vào 10 chuyên Lý, thi học sinh giỏi Lý, phần điện, bài tập và lời giải Word thuộc chuyên mục của DinhTrongNghia liên quan đến Ôn thi vào 10 chuyên Lý, Ôn thi vào 10 chuyên Lý.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/02/2020 và cho đến giờ nó được tải về 154 lượt.


Ôn thi vào 10 chuyên Lý, thi học sinh giỏi Lý, phần điện, bài tập và lời giải
dien-hocbai-tap--loi-giai.thuvienvatly.com.6dc21.doc

 

Giúp bạn ôn thi vào 10 chuyên Lý, luyện thi học sinh giỏi Lý cấp 2 phần Điện, gồm phần A là Bài tập, phần B là Lời giải, được sưu tầm và viết bởi thầy Đinh Trọng Nghĩa (Nghia physics) - Giáo viên Lý trường THPT chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi


Xem trước tài liệu Ôn thi vào 10 chuyên Lý