[RAR] CDR SKKN: Ứng dụng Physics 2.1 (Part II) trong dạy học Vật Lí.

Lê Thái Trung Upload ngày 15/08/2009 08:57

File CDR SKKN: Ứng dụng Physics 2.1 (Part II) trong dạy học Vật Lí. RAR thuộc chuyên mục Hướng dẫn dử dụng phần mềm của Lê Thái Trung liên quan đến sang kien kinh nghiem, ung dung physics 2.1, day hoc vat li, le thai trung, CDR SKKN: Ứng dụng Physics 2.1 (Part II) trong dạy học Vật Lí..

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,359 lượt.


CDR SKKN: Ứng dụng Physics 2.1 (Part II) trong dạy học Vật Lí.

Xem bài viết giới thiệu tại: http://ltt-physics.violet.vn/entry/show/cat_id/194113/entry_id/1666946