[Word] ĐỀ TINH GIẢN (THẦY ĐỖ NGỌC HÀ)

Đức Du Upload ngày 18/05/2020 09:18

File ĐỀ TINH GIẢN (THẦY ĐỖ NGỌC HÀ) Word thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của Đức Du liên quan đến Đề thi thử THPTQG, Đề thi thử THPTQG.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/05/2020 và cho đến giờ nó được tải về 1,693 lượt.


ĐỀ TINH GIẢN (THẦY ĐỖ NGỌC HÀ)
-thi-thu-thpt-qg----mon-vat-ly---gv-Do-ngoc-ha---De-so-01-co-loi-giai-chi-tiet.thuvienvatly.com.a8f6a.doc

 


Xem trước tài liệu Đề thi thử THPTQG