[PDF] 48 đề thi tham khảo HSG Vật Lý 9

Huỳnh Vĩnh Phát Upload ngày 05/06/2020 11:50

File 48 đề thi tham khảo HSG Vật Lý 9 PDF thuộc chuyên mục của Huỳnh Vĩnh Phát liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/06/2020 và cho đến giờ nó được tải về 1,013 lượt.


48 đề thi tham khảo HSG Vật Lý 9
48dethithamkhaohsgvatly9-da-mo-khoa.thuvienvatly.com.34642.pdf

Tác giả: Thầy Phạm Vũ Kim Hoàng - Trường PTNK - ĐHQG TPHCM


Xem trước tài liệu