[PDF] Entropy-demystified

ATOMIC KING Upload ngày 17/08/2009 16:39

File Entropy-demystified PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của ATOMIC KING liên quan đến Entropy-demystified, Entropy-demystified.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 762 lượt.


Entropy-demystified

 

Tac phẩm  vén lên bức màn thần bí về khái niệm nổi tiếng của Thermodynamics.

ENTROPY!Con ma đã ám ảnh bao nhiêu thế hệ sinh viên về bản chất khó hiểu và đau đầu của nó.


Xem trước tài liệu Entropy-demystified