[PDF] Các bài tập sóng cơ

Thái Ngọc Ánh Upload ngày 17/08/2009 16:57

File Các bài tập sóng cơ PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Thái Ngọc Ánh liên quan đến bai tap song co, thai ngoc anh, Các bài tập sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,659 lượt.


Các bài tập sóng cơ

 


Xem trước tài liệu Các bài tập sóng cơ