[Word] Chuyên đề Sóng Cơ Sóng Âm Vật lý 12

Nguyễn Vũ Upload ngày 16/07/2020 08:52

File Chuyên đề Sóng Cơ Sóng Âm Vật lý 12 Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Vũ liên quan đến Sóng Cơ, Sóng Âm, Sóng Cơ Sóng Âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/07/2020 và cho đến giờ nó được tải về 953 lượt.


Chuyên đề Sóng Cơ Sóng Âm Vật lý 12
10-song-am-.thuvienvatly.com.f773f.docx

 


Xem trước tài liệu Sóng Cơ Sóng Âm