[PDF] Bài toán quãng đường trong dao động điều hòa

Bùi Xuân Dương Upload ngày 16/08/2020 15:26

File Bài toán quãng đường trong dao động điều hòa PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Bùi Xuân Dương liên quan đến Bài toán quãng đường, dao động điều hòa, Bài toán quãng đường trong dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/08/2020 và cho đến giờ nó được tải về 109 lượt.


Bài toán quãng đường trong dao động điều hòa
4-chuyen-de-4---bai-toan-quang-duong-trong-dao-dong-dieu-hoa.thuvienvatly.com.bb31f.pdf

 


Xem trước tài liệu Bài toán quãng đường trong dao động điều hòa