[PDF] Nâng cao - đường tròn đa trục

Bùi Xuân Dương Upload ngày 19/08/2020 15:02

File Nâng cao - đường tròn đa trục PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Bùi Xuân Dương liên quan đến đường tròn đa trục, đường tròn đa trục.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/08/2020 và cho đến giờ nó được tải về 471 lượt.


Nâng cao - đường tròn đa trục
5-nang-cao-2---Duong-tron-da-truc.thuvienvatly.com.f6017.pdf

 


Xem trước tài liệu đường tròn đa trục