[] Kỹ thuật đa trục Chuyên sâu x,v, a Trong dao động điều hòa Lý thuyết và bài tập

Trần Tuệ Gia Upload ngày 26/08/2020 10:49

File Kỹ thuật đa trục Chuyên sâu x,v, a Trong dao động điều hòa Lý thuyết và bài tập thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Trần Tuệ Gia liên quan đến Kỹ thuật đa trục, Kỹ thuật đa trục.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/08/2020 và cho đến giờ nó được tải về 794 lượt.


Kỹ thuật đa trục Chuyên sâu x,v, a Trong dao động điều hòa Lý thuyết và bài tập

Kỹ thuật đa trục Chuyên sâu x,v, a Trong dao động điều hòa Lý thuyết và bài tập