[PDF] Đại cương dao động

Trần Hường Upload ngày 14/09/2020 08:06

File Đại cương dao động PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Trần Hường liên quan đến Đại cương dao động, Đại cương dao động.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/09/2020 và cho đến giờ nó được tải về 185 lượt.


Đại cương dao động
ai-cuong-dao-dong-dieu-hoa-bg.thuvienvatly.com.9a563.pdf

 

Được tổng hợp từ các thầy( Trần Quốc Lâm, Đỗ Ngọc Hà...) và biên soạn lại cho phù hợp với hs của tôi.


Xem trước tài liệu Đại cương dao động