[] Sóng cơ và Quá trình lan truyền Sóng cơ Lý thuyết và Bài tập

Trần Tuệ Gia Upload ngày 15/10/2020 08:02

File Sóng cơ và Quá trình lan truyền Sóng cơ Lý thuyết và Bài tập thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Trần Tuệ Gia liên quan đến Sóng cơ, Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/10/2020 và cho đến giờ nó được tải về 399 lượt.


Sóng cơ và Quá trình lan truyền Sóng cơ Lý thuyết và Bài tập

Sóng cơ và Quá trình lan truyền Sóng cơ Lý thuyết và Bài tập