[PDF] 350 câu trắc nghiệm bài con lắc đơn

Lê Văn Mỹ Upload ngày 15/10/2020 08:03

File 350 câu trắc nghiệm bài con lắc đơn PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Lê Văn Mỹ liên quan đến con lắc đơn, con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/10/2020 và cho đến giờ nó được tải về 195 lượt.


350 câu trắc nghiệm bài con lắc đơn
bai-3--con-lac-don---copy.thuvienvatly.com.89ea2.pdf

 


Xem trước tài liệu con lắc đơn