[PPT] Phương trình trạng thái KLT

Tran Thien Tuoc Upload ngày 21/08/2009 15:28

File Phương trình trạng thái KLT PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí của Tran Thien Tuoc liên quan đến phuong trinh trang thai, tran thien tuoc, Phương trình trạng thái KLT.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 935 lượt.


Phương trình trạng thái KLT

 


Xem trước tài liệu Phương trình trạng thái KLT