[PPT] Cân bằng của vật có mặt chân đế

Tran Thien Tuoc Upload ngày 21/08/2009 15:24

File Cân bằng của vật có mặt chân đế PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Tĩnh học của Tran Thien Tuoc liên quan đến can bang, mat chan de, tran thien tuoc, Cân bằng của vật có mặt chân đế.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,517 lượt.


Cân bằng của vật có mặt chân đế

 


Xem trước tài liệu Cân bằng của vật có mặt chân đế