[RAR] Bộ sưu tập đề thi HSG cấp Huyện của Tỉnh An Giang năm học 2019 - 2020

Nguyễn Thanh Tùng Upload ngày 28/12/2020 17:03

File Bộ sưu tập đề thi HSG cấp Huyện của Tỉnh An Giang năm học 2019 - 2020 RAR thuộc chuyên mục Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố của Nguyễn Thanh Tùng liên quan đến Bộ sưu tập đề thi HSG, Bộ sưu tập đề thi HSG.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/12/2020 và cho đến giờ nó được tải về 190 lượt.


Bộ sưu tập đề thi HSG cấp Huyện của Tỉnh An Giang năm học 2019 - 2020
dethihsgvl9angiang1920.thuvienvatly.com.92124.rar

File này chứa một số đề thi cấp Huyện của một số huyện ở tỉnh An Giang năm học 2019 - 2020. Năm học 2019 - 2020, An Giang không tổ chức thi HSG cấp tỉnh môn Vật lý do ảnh hưởng của Covid 19.