[Word] Bài tập tính mômen quán tính

Nguyễn Thị Hạnh Upload ngày 24/08/2009 06:45

File Bài tập tính mômen quán tính Word thuộc chuyên mục Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn của Nguyễn Thị Hạnh liên quan đến bai tap, momen quan tinh, nguyen thi hanh, Bài tập tính mômen quán tính.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,025 lượt.


Bài tập tính mômen quán tính


Xem trước tài liệu Bài tập tính mômen quán tính