[PDF] Benjamin Franklin và thí nghiệm cái diều huyền thoại

HKQ biên dịch Upload ngày 27/08/2009 13:50

File Benjamin Franklin và thí nghiệm cái diều huyền thoại PDF thuộc chuyên mục Danh nhân Vật lý của HKQ biên dịch liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 990 lượt.


Benjamin Franklin và thí nghiệm cái diều huyền thoại

 


Xem trước tài liệu