[PDF] Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử

Nguyễn Đình Huề - Nguyễn Đức Chuy - NXB Giáo Dục Upload ngày 15/09/2009 17:10

File Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử PDF thuộc chuyên mục Vật lý lý thuyết của Nguyễn Đình Huề - Nguyễn Đức Chuy - NXB Giáo Dục liên quan đến thuyet luong tu, nguyen tu, phan tu, Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/09/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,361 lượt.


Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử

 


Xem trước tài liệu Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử