[PPT] Ứng dụng Mathematica trong vật lí điện từ và khảo sát tín hiệu điều chế (ngành Tin - Vật lí)

Cao Mạnh Hùng Upload ngày 24/11/2009 11:53

File Ứng dụng Mathematica trong vật lí điện từ và khảo sát tín hiệu điều chế (ngành Tin - Vật lí) PPT thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Cao Mạnh Hùng liên quan đến ung dung, mathematica, khao sat tin hieu, dieu che, vat li dien tu, Ứng dụng Mathematica trong vật lí điện từ và khảo sát tín hiệu điều chế (ngành Tin - Vật lí).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,109 lượt.


Ứng dụng Mathematica trong vật lí điện từ và khảo sát tín hiệu điều chế (ngành Tin - Vật lí)Xem trước tài liệu Ứng dụng Mathematica trong vật lí điện từ và khảo sát tín hiệu điều chế (ngành Tin - Vật lí)