[PPT] Công và công suất

Lương Cao Thắng Upload ngày 12/09/2009 07:23

File Công và công suất PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn của Lương Cao Thắng liên quan đến cong, cong suat, luong cao thang, Công và công suất.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/09/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,153 lượt.


Công và công suất


Xem trước tài liệu Công và công suất