[PDF] Recent Trends in Superstring Phenomenology

Massimo Bianchi Upload ngày 15/09/2009 08:39

File Recent Trends in Superstring Phenomenology PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng nước ngoài của Massimo Bianchi liên quan đến Recent Trend, Superstring Phenomenology, Recent Trends in Superstring Phenomenology.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/09/2009 và cho đến giờ nó được tải về 500 lượt.


Recent Trends in Superstring Phenomenology
Recent Trends in Superstring Phenomenology.pdf


Xem trước tài liệu Recent Trends in Superstring Phenomenology