[Word] Bài tập tự luận Sóng cơ

nguyen huu loc Upload ngày 26/09/2009 08:47

File Bài tập tự luận Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của nguyen huu loc liên quan đến bai-tap tu-luan song-co, Bài tập tự luận Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/09/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,563 lượt.


Bài tập tự luận Sóng cơ

 


Xem trước tài liệu Bài tập tự luận Sóng cơ