[Word] Trắc nghiệm Con lắc đơn

trần hoài kha Upload ngày 29/09/2009 15:35

File Trắc nghiệm Con lắc đơn Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của trần hoài kha liên quan đến trac-nghiem con-lac-don, Trắc nghiệm Con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/09/2009 và cho đến giờ nó được tải về 932 lượt.


Trắc nghiệm Con lắc đơn

 


Xem trước tài liệu Trắc nghiệm Con lắc đơn