[SWF] Flash Mach dao động LC

SƯU TẦM Upload ngày 09/10/2009 14:59

File Flash Mach dao động LC SWF thuộc chuyên mục Tài liệu khác của SƯU TẦM liên quan đến flash mach-dao-dong, Flash Mach dao động LC.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/10/2009 và cho đến giờ nó được tải về 779 lượt.


Flash Mach dao động LC

 

Đồ thị q,i và nằng lượng từ trường và điện trường. Mô phỏng dạy bài dao đôn fj đienj từ