[Word] 200 câu bài tập Sóng cơ (Nguyễn Xuân Thanh, THPT Phong Điền)

NGUYEN XUAN THANH Upload ngày 14/10/2009 14:46

File 200 câu bài tập Sóng cơ (Nguyễn Xuân Thanh, THPT Phong Điền) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của NGUYEN XUAN THANH liên quan đến bai-tap song-co song-am, 200 câu bài tập Sóng cơ (Nguyễn Xuân Thanh, THPT Phong Điền).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/10/2009 và cho đến giờ nó được tải về 5,455 lượt.


200 câu bài tập Sóng cơ (Nguyễn Xuân Thanh, THPT Phong Điền)

 


Xem trước tài liệu 200 câu bài tập Sóng cơ (Nguyễn Xuân Thanh, THPT Phong Điền)