[Word] Đề kiểm tra 12 NC 20 câu Dao động cơ và Sóng cơ

Lê Văn Tập Upload ngày 14/10/2009 14:55

File Đề kiểm tra 12 NC 20 câu Dao động cơ và Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của Lê Văn Tập liên quan đến de-kiem-tra dao-dong-dieu-hoa song-co le-van-tap, Đề kiểm tra 12 NC 20 câu Dao động cơ và Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/10/2009 và cho đến giờ nó được tải về 821 lượt.


Đề kiểm tra 12 NC 20 câu Dao động cơ và Sóng cơ

 


Xem trước tài liệu Đề kiểm tra 12 NC 20 câu Dao động cơ và Sóng cơ