[PPT] Tán sắc ánh sáng (Thảo Nguyên)

Thảo Nguyên Upload ngày 11/04/2009 21:39

File Tán sắc ánh sáng (Thảo Nguyên) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của Thảo Nguyên liên quan đến tan sac, anh sang, bai giang, thao nguyen, Tán sắc ánh sáng (Thảo Nguyên).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 993 lượt.


Tán sắc ánh sáng (Thảo Nguyên)


Xem trước tài liệu Tán sắc ánh sáng (Thảo Nguyên)