[DJVU] Problems in general physics (I.E.Irodov) (.jivu)

I.E.Irodov (chủ biên) Upload ngày 22/10/2009 11:48

File Problems in general physics (I.E.Irodov) (.jivu) DJVU thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của I.E.Irodov (chủ biên) liên quan đến Problems, general-physics, Problems in general physics (I.E.Irodov).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/10/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,235 lượt.


Problems in general physics (I.E.Irodov) (.jivu)

Sách này đã được dịch sang tiếng việt "tuyển tập các bài tập vật lý đại cương" dịch giả: Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu. Sách chủ yếu dành cho SV, HS PT tham khảo rất bổ ích.