[PPT] Tia Rơnghen (VănThành)

VănThành Upload ngày 11/04/2009 21:38

File Tia Rơnghen (VănThành) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của VănThành liên quan đến tia ronghen, bai giang, van thanh, Tia Rơnghen (VănThành).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,215 lượt.


Tia Rơnghen (VănThành)


Xem trước tài liệu Tia Rơnghen (VănThành)