[PPT] Ứng dụng thuyết lượng tử vào nguyên tử Hyđrô (Hoàng Quốc)

Hoàng Quốc Upload ngày 11/04/2009 20:30

File Ứng dụng thuyết lượng tử vào nguyên tử Hyđrô (Hoàng Quốc) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của Hoàng Quốc liên quan đến ung dung, thuyet luong tu, nguyen tu hydro, hoang quoc, Ứng dụng thuyết lượng tử vào nguyên tử Hyđrô (Hoàng Quốc).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,618 lượt.


Ứng dụng thuyết lượng tử vào nguyên tử Hyđrô (Hoàng Quốc)


Xem trước tài liệu Ứng dụng thuyết lượng tử vào nguyên tử Hyđrô (Hoàng Quốc)