[PPT] Sóng cơ học, âm học (Quang Đạt)

Quang Đạt Upload ngày 11/04/2009 18:43

File Sóng cơ học, âm học (Quang Đạt) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Quang Đạt liên quan đến song co, song am, bai giang, quang dat, Sóng cơ học, âm học (Quang Đạt).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,191 lượt.


Sóng cơ học, âm học (Quang Đạt)


Xem trước tài liệu Sóng cơ học, âm học (Quang Đạt)